Łódź EXPO 2024 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Portal UMŁ AIPH

EXPO 2029 ŁÓDŹ POLSKA

Artykuł

EKOPAKT DLA ŁODZI - zaangażuj się i zgłoś swoje pomysły

Zmiany klimatyczne i degradacja środowiska stanowią zagrożenie dla Europy i reszty świata. Aby sprostać tym wyzwaniom, Unia Europejska przygotowała plan działania na rzecz zrównoważonej gospodarki Unii, zwany Europejskim Zielonym Ładem.

Łódź także chce realizować skoordynowaną i skuteczną politykę proekologiczną, która będzie obejmować wszystkie aspekty życia, w których miasto może mieć wpływ na poprawę środowiska przyrodniczego. Miasto chce przy tym zachęcić do wspólnego działania m.in. mieszkańców, instytucje czy przedstawicieli środowiska biznesowego, tak aby razem działać na rzecz ochrony środowiska i poprawy jakości życia w Łodzi. Katalog działań, który ma przybliżyć Miasto do osiągnięcia tych celów zawarty jest w tzw. Ekopakcie dla Łodzi: dokument dostępny pod linkiem: https://uml.lodz.pl/files/public/uploads/Ekopakt.pdf

Pod koniec kwietnia uruchomiono ankietę, która ma na celu zebranie od wszystkich zainteresowanych pomiotów opinii i sugestii  na temat proponowanych działań proekologicznych, których mogliby się podjąć w ramach Ekopaktu, by działać na rzecz naszego Miasta i środowiska.

Formularze ankietowe dostępne są poniżej. Na pomysły i opinie czekamy do końca czerwca.

https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/ekopakt-zaangazuj-sie/

wróć do aktualności