Łódź EXPO 2024 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Portal UMŁ AIPH

EXPO 2029 ŁÓDŹ POLSKA

OGÓLNE INFORMACJE O EXPO

 1. Co to jest Wystawa Światowa – EXPO?

  EXPO to organizowane cyklicznie, publiczne wystawy o międzynarodowym zasięgu. Są organizowane przez Biuro Wystaw Światowych (BIE) we współpracy z rządami państw. Misją EXPO jest stworzenie platformy do dzielenia się wiedzą i najnowszą technologią. Podczas wystawy odbywają się m.in.  wydarzenia kulturalne, naukowe i dyplomatyczne.

 2. Czy to prawda, że są różne rodzaje EXPO?

  Tak. Biuro Wystaw Światowych przyznaje prawa do organizacji 3 wydarzeń o nazwie EXPO:

  • Światowe EXPO (World EXPO) – największa, najbardziej prestiżowa edycja imprezy
  • Międzynarodowe lub Małe EXPO (International EXPO) – wydarzenie na mniejszą skalę, z wyraźnie określonym tematem
  • Zielone EXPO (Horitcultural EXPO) – wydarzenie skupione na kwestiach zieleni, dbaniu o środowisko i zrównoważonym rozwoju; prawa do organizacji wydarzenia przyznaje Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Ogrodniczych, a Biuro Wystaw Światowych je zatwierdza

 3. Kto decyduje, gdzie odbędą się wystawy Horticultural EXPO?

  Prawa do organizacji przyznaje Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Ogrodniczych (AIPH) we współpracy z Biurem Wystaw Światowych (BIE).

 4. Co to jest Horticultural EXPO i czym się różni od innych wystaw?

  Horticultural EXPO, nazywane również Zielonym EXPO, skupia się na rozwoju terenów zielonych w mieście i tworzeniu nowych terenów rekreacyjnych dla mieszkańców. Jednym z celów jest zachęcenie ich do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Jest to platforma do wymiany wiedzy oraz promocji innowacji w dziedzinie m.in. zrównoważonego rozwoju, ekologii, ochrony środowiska, a także ogrodnictwa i rolnictwa.

 5. W jakich innych miastach w Polsce organizowane były Wystawy EXPO?

  EXPO Horticultural 2024 w Łodzi to pierwsze tego typu wydarzenie w historii Polski!

 6. Gdzie wcześniej odbywały się wystawy EXPO Horticultural?

  Zielone EXPO odbywają się od 1960 roku mniej więcej co dwa lata. Miasta, które je zorganizowały, to: Rotterdam, Hamburg, Wiedeń, Paryż, Montreal, Monachium, Liverpool, Osaka, Zoetermeer, Stuttgart, Kunming, Haarlemmermeer, Rostock, Chiang Mai, Venlo. Ostatnia edycja miała miejsce w 2016 w Antalyi. Najbliższa zaplanowana jest na 2019 rok w Pekinie.

EXPO, czyli co? Historia EXPO w pigułce

EXPO to największe światowe wystawy organizowane cyklicznie, prezentujące dorobek kulturowy, naukowy i techniczny narodów świata. Mają długą tradycję i celebrują rozwój ludzkości.

Katalizator zmian

Idea wystaw światowych narodziła się w XIX wieku. Za pierwsze oficjalne EXPO (ang. exposition, exhibition lub world’s fair) uznaje się Wielką Wystawę w Londynie w 1851 roku powstałą z inicjatywy księcia Alberta, małżonka królowej Wiktorii. Inspiracją była rewolucja przemysłowa, najnowsze zdobycze techniki i rozwój kolonializmu. Z żelaza i szkła wzniesiono Kryształowy Pałac, w którym znalazło się miejsce dla rzeźb, wynalazków i eksponatów z różnych zakątków świata. Wystawa była ogromnym sukcesem. Dała początek wielu instytucjom kultury i nauki w Londynie, które istnieją do dzisiaj.

Okno na świat

Od tamtej chwili idea EXPO rozwijała się stopniowo aż do powstania Biura Wystaw Światowych (Bureau International des Expositions) w 1928 roku.  BIE, posiadające siedzibę w Paryżu, przyznaje prawa do organizacji wystaw światowych, które zaczęły odbywać się cyklicznie w różnych krajach na całym świecie. EXPO stało się ważną platformą do dialogu i wymiany międzykulturowej.

Przestrzeń dyplomacji i współpracy

Dzisiaj EXPO stanowi istotny element w debacie nad przyszłością świata. W radzie BIE zasiadają reprezentanci ze 170 krajów. Tematy związane ze zrównoważonym rozwojem i zachowaniem środowiska naturalnego są nieodzowną częścią każdej wystawy.

Narzędzie tworzenia marki kraju

Tradycją jest, że wystawom towarzyszy wznoszenie imponujących obiektów. Niektóre z nich zostają zachowane po zakończeniu EXPO. Najbardziej znane przykłady to wieża Eiffela w Paryżu, Atomium w Brukseli i Muzeum Sztuki w Szanghaju.

 

EXPO W ŁODZI

 1. Kiedy Łódź otrzymała prawo do organizacji EXPO Horticultural 2024?

  Miasto Łódź zostało wybrane na organizatora EXPO Horticultural 21 marca 2018 roku.

 2. Czym różni się EXPO 2022, o które starała się Łódź, od EXPO Horticultural 2024?

  Różnic jest wiele. Podstawowe to:

  • EXPO 2022/2023 to International lub Specialized EXPO, nazywane czasami Małym EXPO.
  • Hasłem przewodnim EXPO 2022/2023 w Łodzi było City:Reinvented. Obecnie jest to Natura Miasta.
  • Zmieniła się lokalizacja wystawy – EXPO 2022/2023 obejmowało teren w ścisłym centrum Łodzi, w bliskim sąsiedztwie dworca Łódź Fabryczna.
  • Rozmiar wydarzenia jest dużo większy w przypadku Horticultural EXPO, które wymaga powierzchni powyżej 50 hektarów. W przypadku International EXPO jest to tylko 25 hektarów.
  • EXPO 2022/2023 zostanie zorganizowane w Buenos Aires.

  Po więcej informacji na temat starań Łodzi o EXPO 2022 zapraszamy na stronę: expo2022.uml.lodz.pl

 3. Jakie są powody dla których Łódź ubiegała się o EXPO 2024 ?

  Głównym powodem do zabiegania o Horticultural EXPO 2024 był wysiłek, jaki włożono w starania o EXPO 2022/2023. Przegrana z Argentyną małą ilością punktów zostawiła apetyt na więcej.

  Inne powody to m.in.:

  • Rozwój miasta w oparciu o rozwiązania przyjazne środowisku.
  • Perspektywy ekonomiczne dla rozwoju przemysłu rolniczego i przetwórstwa żywności.
  • Promocja polskich marek i pozyskiwanie inwestorów.
  • Rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw zajmujących się zrównoważonym rozwojem, nowymi technologiami i odnawialnymi źródłami energii.
  • Wykorzystanie najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie urbanizacji miast.
  • Stworzenie platformy do wymiany wiedzy na temat wyzwań stojących przed współczesnym światem.
  • Podstawę do budowania Polski w oparciu o ideę zrównoważonego rozwoju.
  • Prezentację historycznych i kulturowych dokonań Polski.

 4. Czy Łódź może się ponownie starać o pozyskanie praw do organizacji International EXPO lub World EXPO?

  Formalnie nic nie stoi na przeszkodzie, natomiast w tej chwili nie ma takich planów.

 5. Co oznacza hasło EXPO 2024: Nature of the City – Natura Miasta?

  Natura Miasta wyraża pragnienie, żeby stworzyć bardziej przyjazne, zdrowsze środowisko życia dla mieszkańców Łodzi poprzez wprowadzenie zieleni. Z powodu globalnych wyzwań i wzgląd na lokalne czynniki, EXPO 2024 zajmie się tematyką podnoszenia jakości życia ludzi żyjących w miastach i zrównoważony rozwój poprzez rewitalizację, szacunek dla przyrody i świadome korzystanie z naturalnych surowców. Natura oznacza również stan pierwotny, do którego można powrócić przez odpowiedzialne działanie – przywracanie naturalnego porządku.

 6. Natura Miasta dzieli się na kilka podtematów. Czego dotyczą?

  Jako że zieleń wpływa na każdy aspekt życia, EXPO będzie poruszać szerokie spektrum tematów:

  • Natura Życia – dom i najbliższe otoczenie
  • Natura Biznesu – społecznie odpowiedzialna gospodarka
  • Natura Czasu Wolnego – czas wolny, hobby i rekreacja
  • Natura Zdrowia – bezpieczne i ekologiczne społeczeństwo
  • Nasza Natura – nasza obecność w społeczeństwie i poczucie wspólnoty

 7. Skąd pozyskiwane są pieniądze na organizację EXPO?

  Finanse Horticultural EXPO są skonstruowane w oparciu o budżet miasta przy wsparciu polskiego rządu, prywatnych inwestorów oraz potencjalnego dofinansowania Unii Europejskiej.

 8. W jakich dniach odbędzie się Horticultural EXPO 2024?

  Wystawa odbędzie się w dniach 27 kwietnia – 28 września 2024.

 9. Co zadecydowało o terminie wystawy?

  Okres pomiędzy kwietniem i wrześniem to najlepszy czas dla zieleni. Rośliny przechodzą intensywny etap kwitnienia, któremu sprzyja dobra pogoda. Dla ludzi jest to czas wakacji, dzięki któremu będą mieli czas, żeby odwiedzić wystawę. Lato to również okres, w którym odbywa się najwięcej festiwali przyciągających turystów.

 10. W którym miejscu w Łodzi jest organizowana wystawa?

  Teren EXPO obejmie obszar ponad 75 ha. Będzie się rozciągał pomiędzy ulicami Pomorską, Kopcińskiego, Konstytucyjną, Małachowskiego i Niciarnianą. W jego skład wejdą parki 3 Maja i Baden-Powella oraz Zieleniec przy Konstytucyjnej. 11. Czy wydarzenia związane z EXPO będą odbywać się w innych częściach Łodzi?

  Tak. Wydarzenia towarzyszące będą odbywać się w różnych częściach miasta.

 12. Czy organizacja EXPO 2024 będzie wiązała się z wycinką drzew na terenie objętym wystawą?

  Organizacja EXPO 2024 odbywa się z poszanowaniem naturalnego środowiska zieleni miejskiej. Celem jest rewitalizacja i zwiększenie funkcjonalności terenów dla mieszkańców Łodzi. Ideą EXPO jest rozwój terenów zielonych, a nie ich niszczenie.

 13. Jakie są korzyści wynikające z organizacji EXPO dla Polski i Łodzi?

  Korzyści dla Łodzi, jak i dla całego kraju jest wiele. Główne z nich są następujące:

  • Dalszy rozwój pozytywnego wizerunku kraju jako gospodarza wielkich imprez o międzynarodowym zasięgu, zapoczątkowany przez organizację takich wydarzeń jak Euro 2012 czy Szczytu NATO w 2016.
  • Wystawa będzie motywacją do działania dla całego społeczeństwa, aby zmobilizować się i wspólnie osiągnąć cel.
  • Pozwoli na eliminację negatywnych stereotypów na temat Polski, Polaków i Łodzi w oczach zarówno obcokrajowców, jak i obywateli.
  • Katalizator dla opracowania nowych ustaw związanych z ochroną środowiska.
  • Wymiana dobrych praktyk z rządami innych miast, pozwalająca na poprawę jakości życia mieszkańców Polski.
  • Rozwój ekonomiczny i platformę do wymiany eksperckiego know-how.
  • Promocję polskiego przemysłu agrikulturalnego i ogrodniczego.
  • Przedstawienie osiągnięć polskiej nauki międzynarodowym inwestorom.

 14. Jakie korzyści wynikające z organizacji EXPO odniosą mieszkańcy Łodzi?

  Mieszkańcy Łodzi odczują najwięcej korzyści z organizacji EXPO. Wśród nich można wymienić:

  • Przemianę Łodzi w jedno z najbardziej interesujących, nowoczesnych miast w Polsce oraz symbol zielonej rewitalizacji miasta w oparciu o jej dziedzictwo historyczne.
  • Poprawę jakości życia dzięki wprowadzonym zielonym rozwiązaniom.
  • Wzrost atrakcyjności miasta pod względem turystycznym, jak również jako miejsca do życia codziennego.
  • Stworzenie rozpoznawalnej marki miasta.
  • Okazję do zbudowania relacji z innymi miastami na gruncie biznesowym, naukowym i społecznym.
  • Promocję zdrowego stylu życia i proekologicznych rozwiązań w życiu codziennym.
  • Rozkwit życia kulturalnego miasta.
  • Rewitalizację parków i utworzenie nowych terenów rekreacyjnych.
  • Poprawę funkcjonalności miejsc publicznych.

 15. Jaki charakter ma wystawa?

  Horticultural EXPO łączy w sobie wiele różnych cech. To wystawa o zasięgu międzynarodowym, pozwalające nawiązać dialog pomiędzy regionami, miastami, krajami i przedsiębiorstwami. Poza wydarzeniami edukacyjnymi i biznesowymi, nie zabraknie atrakcji takich jak koncerty, przedstawienia, zabawy dla dzieci oraz wiele innych wydarzeń towarzyszących, odbywających się na terenie całej Łodzi.

 16. Ile osób odwiedzi wystawę?

  Wczesne szacunki pokazują, że EXPO może odwiedzić 4 miliony gości. Około 10% z nich przybędzie z zagranicy.

 17. Gdzie mogę na bieżąco śledzić informacje na temat Horticultural EXPO 2024?

  Zapraszamy do częstego zaglądania na stronę oraz do obserwowania naszych profili na portalach społecznościowych:

  Facebook:https://www.facebook.com/expo2024lodzpolska/ 
  Twitter: twitter.com/EXPO2024Poland 
  Instagram: www.instagram.com/expo2024lodzpolska/ 
  Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCoGIrlAVFTnAXD5CUCIVISw

 18. Dlaczego teren wystawy znajduje się w centrum miasta, a nie na jego obrzeżach, tak jak miało to miejsce np. w Turcji podczas Horticultural EXPO 2016?

  Taka decyzja zapadła z kilku powodów. Po pierwsze, Łódź ma do tego doskonałe warunki, dysponując dużymi niezabudowanymi terenami w centrum miasta. Ożywienie tego obszaru poprzez zwiększenie jego funkcjonalności i atrakcyjności dla mieszkańców było jednym z podstaw programowych EXPO w Łodzi. Po drugie, ta decyzja wpisuje się w temat Natura Miasta, który zakłada rewitalizację obszarów miejskich poprzez wprowadzenie zieleni do krajobrazu. Jest to również powrót do korzeni Wystaw Światowych – na początku swojej historii były organizowane w sercach miast. Dodatkowo wybrana lokalizacja jest bardzo dobrze skomunikowana z resztą miasta. Infrastruktura pozwala na łatwy dojazd na teren wystawy mieszkańcom Łodzi i gościom spoza miasta.

 19. Mam firmę, chcę włączyć się w przygotowania do EXPO 2024. Gdzie mogę się zgłosić?

  Zachęcamy do śledzenia strony bip.uml.lodz.pl, gdzie będziemy na bieżąco informować o przetargach. Ewentualne zapytania prosimy kierować na adres expo@uml.lodz.pl

 20. Co się stanie z obiektami wybudowanymi na potrzeby EXPO po zakończeniu wystawy?

  Zakładamy, że obiekty wybudowane na potrzeby EXPO 2024 będą miały charakter budynków trwałych, bądź zaprojektowanych w sposób pozwalający na ich proste przekształcenie w budynki docelowe, które po zakończeniu wystawy staną się obiektami użyteczności publicznej, np. siedziby start-upów lub budynki CKD.

 21. Czy wydarzenia związane z EXPO będą się odbywać w całej Polsce?

  Horticultural EXPO 2024 jest wydarzeniem łódzkim, natomiast inne miasta i regiony Polski będą mogły zaprezentować swój dorobek kulturalny i inne osiągnięcia podczas wystawy.

 22. Kiedy będą dostępne bilety na wystawę? W jakiej będą cenie?

  Ceny biletów zostaną przedstawione bliżej daty wystawy. Wszystkie informacje będą na bieżąco komunikowane.

 23. Czy Horticultural EXPO 2024 będzie finansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej?

  Budżet EXPO 2024 być może będzie wspomagany dotacjami UE. Dofinansowanie projektów związanych z ochroną środowiska i rewitalizacją miast mieści się w założeniach Parlamentu Europejskiego na najbliższe lata.

 24. Rewitalizacja – co to oznacza?

  Pod pojęciem rewitalizacja (ang. revitalization) kryje się szereg nowoczesnych metod rozwijania miasta. Jest to kompleksowy zespół działań urbanistycznych, których celem jest przekształcenie danego obszaru miasta tak, aby maksymalnie wykorzystać jego potencjał. Rewitalizacją obejmowane są obszary i dzielnice, które ze względów społecznych i ekonomicznych uległy degradacji i straciły swoją pierwotną funkcję. Proces ten ma na celu przede wszystkim podniesienie jakości życia mieszkańców. Przykładem rewitalizacji w Łodzi jest przekształcanie budowli industrialnych w osiedla mieszkaniowe i centra handlowo-biznesowe.

 25. Dlaczego w mediach podaje się kilka różnych nazw dla EXPO 2024 w Łodzi?

  Dla ułatwienia komunikacji i spolszczenia anglojęzycznej nazwy często stosuje się określenia takie jak np. Zielone EXPO, Ogrodnicze EXPO lub po prostu Wystawa. Natomiast hasłem przewodnim Horticultural EXPO 2024 w Łodzi jest Natura Miasta – Nature of the City.

 26. Jak wyglądał proces ubiegania się o prawa do organizacji Horticultural EXPO?

  Pierwszym krokiem było przygotowanie Aplikacji, która została złożona na ręce sekretarza Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Ogrodniczych (AIPH). Następnie przedstawiciele AIPH przyjechali do Łodzi na wizytację, żeby ocenić teren pod EXPO i możliwości spełnienia założeń przedstawionych w Aplikacji. Ich wnioski zostały przedstawione na Zgromadzeniu Ogólnym AIPH, co zakończyło się przyznaniem Łodzi praw do organizacji wystawy.

 27. Czy w związku z organizacją EXPO powstaną nowe miejsca pracy w Łodzi?

  Organizacja tak odważnego przedsięwzięcia, jakim jest EXPO, wiąże się z ogromnym nakładem pracy. Przewiduje się, że powstaną nowe miejsca pracy, jak również wzrośnie zapotrzebowanie na zleceniobiorców z różnych dziedzin związanych z urbanistyką, ogrodnictwem i obsługą wydarzeń publicznych. Zostanie również uruchomiony program dla wolontariuszy.

 28. Czy do Łodzi przyjadą znane gwiazdy muzyki, żeby dać koncert promujący EXPO?

  Stało się już tradycją, że towarzyszą wydarzenia kulturalne. Szczegółowy program oraz atrakcje, jakie odbędą się w trakcie Wystawy będą podane w terminie bliższym rozpoczęciu EXPO 2024 w Łodzi.

 29. W jaki sposób będą wybierani sponsorzy EXPO 2024?

  Według wstępnych założeń, sponsorzy będą mogli wspomóc organizację EXPO w Łodzi poprzez wkład finansowy czy np. barter. Pożądane będą firmy i spółki nastawione na długofalową współpracę, którym bliskie są ideały związane z Horitcultural EXPO 2024. W celu pozyskania jak największej ilości sponsorów, rozpatrywane będą kandydatury przedstawicieli różnych dziedzin biznesu.

 30. Jakie typy przedsiębiorstw są powiązane z hasłem EXPO 2024 – Natura Miasta?

  Hasło Natura Miasta zostało przemyślane tak, aby przyciągnąć jak największą rzeszę zainteresowanych. Wśród typów przedsiębiorstw powiązanych z tematyką EXPO znajdują się m.in.:

  • IT (z uwzględnieniem technologii smart cities)
  • Zrównoważony transport
  • Budownictwo
  • Przemysł energetyczny
  • Medycyna i farmacja
  • Edukacja
  • Nowe technologie
  • Prawo i consulting
  • Elektronika
  • Źródła odnawialne
  • Projektowanie wnętrz
  • Sport
  • Zdrowa żywność
 31. Czy podczas EXPO odbędą się wydarzenia polityczne? Którzy politycy odwiedzą wystawę?

  EXPO to międzynarodowa platforma do wymiany wiedzy. Na zaproszenie organizatorów mogą przybyć delegaci z różnych organizacji, takich jak np. UNESCO i Światowa Organizacja Zdrowia, jak również przedstawiciele rządów zainteresowanych ekologicznym rozwojem państw.

 32. Czy moje miejsce zamieszkania zostanie objęte działaniami związanymi z organizacją EXPO? Jak mogę ubiegać się o dofinansowanie działań mających na celu rewitalizację przestrzeni w mojej okolicy?

  O planach rewitalizacyjnych mieszkańcy są informowani przez Biuro ds. Rewitalizacji Urzędu Miasta Łódź. Zapytania prosimy kierować na adres rewitalizacja@uml.lodz.pl

 33. Jaka będzie Łódź w roku 2025, po zakończeniu EXPO?

  Będziemy starać się, aby Horticultural EXPO 2024 na trwałe zmieniło krajobraz Łodzi. Zakończenie wydarzenia nie będzie oznaczać końca procesu transformacji. Łódź stanie się miastem bardziej zielonym, nowoczesnym, przyjaznym mieszkańcom. Obszary zieleni będą służyć mieszkańcom przez wiele lat, a inwestycje w infrastrukturę i promocję miasta przyniosą rezultaty m.in. w postaci ożywionego handlu i turystyki.

 34. Dlaczego warto odwiedzić Horticultural EXPO 2024? Co zobaczę podczas wystawy?
  • W planach jest przygotowanie wielu atrakcji dla odwiedzających, w tym m.in.:Ogrody i zielone przestrzenie zagospodarowane przez Łódź i państwa goszczące
  • Przestrzenie zarówno dla firm polskich, jak i międzynarodowych
  • Przestrzeń, w której będą odbywały się wystawy czasowe
  • Show i pokazy tematyczne
  • Szklarnię z egzotycznymi gatunkami drzew

   O wszystkich projektach będziemy informować na stronie i na naszych profilach w mediach społecznościowych.