Łódź EXPO 2024 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Portal UMŁ AIPH

EXPO 2029 ŁÓDŹ POLSKA

Lata pokoju i demokracji pozwoliły Polakom rozwinąć skrzydła. Dziś już nikt nie ma wątpliwości, że kreatywność i przedsiębiorczość są polskimi znakami rozpoznawczymi. Nasi młodzi naukowcy podbijają Europę i świat swoimi rozwiązaniami technologicznymi, co potwierdzają liczne nagrody w najbardziej prestiżowych międzynarodowych konkursach, a absolwenci polskich uniwersytetów i politechnik są wysoko cenionymi specjalistami w wielu dziedzinach.

Otwarty umysł i odwaga do działania Polaków pozwalają na szukanie niekonwencjonalnych rozwiązań w zasadzie na każdym polu działalności człowieka, od nauki, przez kulturę, aż po przedsiębiorczość.

Tzw. start-upy zakładane przez Polaków charakteryzują się bardzo wysokim poziomem innowacyjności, a aż 14% z nich prowadzi działalność patentową. Warto zaznaczyć, że w rankingu Doing Business Banku Światowego dotyczącym łatwości prowadzenia działalności gospodarczej Polska awansowała w 2016 roku na 25. miejsce, choć jeszcze w 2009 roku była aż na 76. pozycji.

Ponadto, Polacy coraz częściej angażują się w projekty mające na celu zmianę ich najbliższego otoczenia, takie jak konsultacje społeczne czy budżety obywatelskie. To wszystko ukazuje, jak bardzo na korzyść zmienia się samoświadomość obywateli i jak bardzo chcą być częścią tego, co dzieje się dookoła, zamiast biernie się przyglądać.

Bez wątpienia w polskim społeczeństwie tkwi olbrzymi potencjał intelektualny i technologiczny, który jest coraz lepiej wykorzystywany. Polska się zmienia, a motorem jej zmiany jest naród - pełen zapału do działania, kreatywny i przedsiębiorczy.