Łódź EXPO 2024 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Portal UMŁ AIPH

EXPO 2029 ŁÓDŹ POLSKA

Jak skutecznie walczyć ze smogiem?

Problem smogu jest coraz bardziej uciążliwy

W ciągu ostatnich lat coraz więcej miast boryka się z rosnącym problemem zanieczyszczenia powietrza. Skala zjawiska jest ogromna i dotyczy niemal wszystkich większych aglomeracji w Polsce i na świecie. Smog to efekt zanieczyszczenia powietrza, który powstaje w wyniku zmieszania go ze spalinami. Obecność smogu oznacza, że w powietrzu znalazły się związki chemiczne, które są szkodliwe dla zdrowia i których długotrwałe wdychanie może powodować choroby układu oddechowego, nowotwory i choroby serca. Smog zanieczyszcza również glebę i ziemię uprawną.

Istnieje coraz więcej sposobów na walkę ze smogiem, które skutecznie można stosować w przestrzeni miejskiej. Najprostszym z nich jest maksymalne ograniczenie wytwarzania spalin poprzez modernizację komunikacji miejskiej (zamiana autobusów spalinowych na elektryczne), popularyzacji rowerów oraz wprowadzenie autonomicznych pojazdów elektronicznych do powszechnego obiegu. W walce ze smogiem pomaga również wymiana instalacji grzewczych w mieszkaniach i uświadamianie mieszkańców miast na temat zgubnych skutków zanieczyszczania powietrza w gospodarstwach domowych (np. przez palenie śmieci).

Skuteczne w walce z zanieczyszczeniem powietrza jest również nasadzanie nowych drzew, które nie tylko pomagają pozbyć się smogu, ale także zmniejszają efekt powstawania miejskich wysp ciepła. Rośliny i drzewa, dzięki procesom fotosyntezy przetwarzają szkodliwy dla zdrowia dwutlenek węgla, przekształcając go w tlen.