Łódź EXPO 2024 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Portal UMŁ AIPH

EXPO 2029 ŁÓDŹ POLSKA

Temat EXPO Natura Miasta – Nature of the City został opracowany tak, aby przyciągnąć jak najwięcej odbiorców. Jest to nie tylko szansa dla Łodzi, lecz również dla całej Polski w staraniach o stworzenie rozpoznawalnego, pozytywnego wizerunku na globalnej arenie. Temat jest również łatwy w interpretacji dla państw i organizacji, które zechcą uczestniczyć w wydarzeniu, oraz przedsiębiorstw i producentów związanych z ekologicznymi technologiami. Wreszcie jest to także atrakcyjne wydarzenie dla potencjalnych gości, ponieważ troska o zieleń w mieście jest uniwersalnym pragnieniem każdego mieszkańca wielkich metropolii.

Wystawy EXPO zawsze są powiązane z tematami aktualnymi dla całego świata. Horitcultural EXPO w Łodzi będzie platformą do dyskusji nad jednym z kluczowych pytań współczesnej ludzkości: jak podnosić jakość życia w miastach przy zrównoważonym rozwoju świata? Poszukiwanie odpowiedzi opierać się będzie na poszanowaniu natury, środowiska i naturalnego dziedzictwa Ziemi. Szacuje się, że już niedługo 70% populacji będzie zamieszkiwać aglomeracje miejskie. Wyzwaniem stojącym przed nami jest opracowanie rozwiązań, które sprawią, że ta zmiana nie odbije się negatywnie na środowisku naturalnym. Niezwykle ważnym jest, żeby rozważyć jak wykorzystywać, troszczyć się i zachować to, co jest powiązane z podstawowym prawem natury: ziemię, wodę i powietrze. Łódź jako jedne z największych miast w Polsce poprzez organizację EXPO zmienia się w bardziej nowoczesne, ekologiczne miasto – miasto przyszłości.

Grupami docelowymi są:

  • Rodziny z dziećmi
  • Seniorzy
  • Członkowie lokalnych władz i aktywiści społeczni
  • Młodzież
  • Reprezentanci biznesu

Narzędziem dyskusji będą m.in.  panele, konferencje, warsztaty i szkolenia, a także wydarzenia kulturalne w całym mieście. Program EXPO zakłada, że każdy z uczestników znajdzie coś dla siebie.