Łódź EXPO 2024 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Portal UMŁ AIPH

EXPO 2029 ŁÓDŹ POLSKA

Polska stanowi unikalny na skalę światową obszar rewitalizacyjny. Przyjęte w ciągu ostatnich lat strategie są konsekwentnie wdrażane w wielu miastach Polski.

Każde miasto świata zmaga się z problemami społecznymi, ekonomicznymi, gospodarczymi czy związanymi ze środowiskiem, ale to Polska wypracowała skuteczne mechanizmy jak z nimi walczyć i przede wszystkim zrozumiała jak istotne jest indywidualne podejście.

Od kilku lat rewitalizacja jest dla Polski tematem strategicznym i właśnie dlatego stała się liderem przemian w Europie, ale i na całym świecie. Organizacja EXPO 2022 to dla Polski nie tylko okazja do podniesienia atrakcyjności turystycznej, ale przede wszystkim szansa na drugą falę modernizacji i podzielenia się ze światem naszym dorobkiem w zakresie rewitalizacji.


Odnowa jest zauważalna w wielu miejscach kraju. Warto wskazać przykłady, takie jak rewitalizacja  dzielnic Wrocław - Nadodrze, Stare Miasto w Bydgoszczy, Letnica w Gdańsku czy Praga w Warszawie, a także programy takie jak Miasto Kamienic w Łodzi. Priorytetem dla władz lokalnych i krajowych staje się przywrócenie zdegradowanym przestrzeniom blasku i intensywnego życia społecznego. Zmiany zainicjowane kilka lat temu są coraz bardziej widoczne dla mieszkańców polskich miast.

Jako Polacy możemy być dumni, z tego jak zmienia się nasza rzeczywistość i z faktu, że coraz częściej sami podejmujemy inicjatywę i chcemy współdecydować o tym, jak zmienia się nasze otoczenie.