Łódź EXPO 2024 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Portal UMŁ AIPH

EXPO 2029 ŁÓDŹ POLSKA

Inteligentne miasta, czyli co kryje się pod pojęciem smart cities?

Rozwój cywilizacyjny sprawia, że z roku na rok życie codzienne ulega przekształceniom. Dzięki zmianom technologicznym i zwiększeniu świadomości na temat urbanistyki oraz wpływu otoczenia na jego mieszkańców, coraz popularniejsze stają się tak zwane smart cities - inteligentne miasta. Co tak naprawdę kryje się pod tym terminem?

Smart cities to miasta, które w swojej infrastrukturze korzystają z rozbudowanych technologii komunikacyjnych i informacyjnych, w celu zwiększenia komfortu zarówno mieszkańców, jak i osób pracujących i uczących się w danym środowisku. Rozwój technologii IT pozwala na wprowadzanie do infrastruktury miejskiej rozwiązań, które w znacznym stopniu ułatwiają zarówno komunikację, jak i interakcję mieszkańców z samym miastem.

W smart cities znajdziemy szereg rozwiązań, które usprawniają poruszanie się po przestrzeni miejskiej i interakcję z posiadanym przez mieszkańców sprzętem technicznym lub pojazdami. Sieć bezprzewodowa pozwala na intuicyjne korzystanie z dostępnych rozwiązań, np. poprzez połączenie Wi-Fi. Dostrzegalny jest również rozwój przestrzeni cyfrowej, różnego rodzaju e-usług i nowinek ze świata technologii informatycznych. Smart cities cieszą się coraz większą popularnością w aglomeracjach na całym świecie. Są otwarte na innowacje i kreatywność - ich ideą jest dążenie do połączenia technologii informacyjnych i komunikacyjnych z gospodarką, środowiskiem i usługami.