Łódź EXPO 2024 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Portal UMŁ AIPH

EXPO 2029 ŁÓDŹ POLSKA

Rain gardens – jakie problemy rozwiązują ogrody deszczowe?

Rain gardens – jakie problemy rozwiązują ogrody deszczowe?

To, że lasy deszczowe są potrzebne środowisku to fakt. Wiele gatunków roślin czy zwierząt żyje tylko tam, lasy sprzyjają ogromnej bioróżnorodności. Olbrzymia zielona przestrzeń pobiera dwutlenek węgla z atmosfery w procesie fotosyntezy, co pozytywnie wpływa na klimat ziemski. Niestety, w ostatnim czasie obszar lasów drastycznie maleje za sprawą człowieka. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat wyciętych lub wypalonych zostało około 80% drzew. Dotyczy to oczywiście ogromnego terenu, odległego od Polski, jednak już dzisiaj możecie pomóc środowisku i to we własnej mikroprzestrzeni.

Czym jest ogród deszczowy?

Rain garden jest obszarem, który jesteście w stanie stworzyć na własnej działce, okolicy w obrębie biura czy innej placówki. W Polsce można zauważyć już tego typu inicjatywy, m.in. w Łodzi, Gdyni i Olsztynie. W skrócie – jest to odpowiednio położony i posadzony zbiór właściwych roślin hydrofitowych. Oczyszczają one wodę deszczową z toksyn, która następnie trafia do gruntu. Powierzchnia z tego typu roślinnością jest nawet do 40% bardziej przepuszczalna niż zwykłe trawniki, może zapobiegać powodziom oraz sprzyja bioróżnorodności.

Stwórz go!

Zakładając ogród deszczowy, warto pamiętać, by znajdował się on bezpośrednio pod rynną, tak aby zminimalizować liczbę potrzebnych instalacji. Roślinami idealnymi do stworzenia przydomowego ogrodu będą: długosz królewski, irysy czy turzyce Instalacja będzie działać prawidłowo, jeśli zapewniona zostanie odpowiednia warstwa drenująca – żwir, piasek i ziemia ogrodnicza. Taki gród będzie nie tylko pięknie wyglądać, ale również wpłynie pozytywnie na czystość wód i mikroklimat.