Łódź EXPO 2024 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Portal UMŁ AIPH

EXPO 2029 ŁÓDŹ POLSKA

Odzieżowy recykling – jak to jest z pojemnikami na odzież?

Odzieżowy recykling – jak to jest z pojemnikami na odzież?

Polski Czerwony Krzyż to organizacja humanitarna, która działa w Polsce już od stu lat. Jako ruch międzynarodowy PCK pomaga nie tylko najuboższym, zapewniając im godne warunki życia, ale i niesie pomoc w wypadku katastrof, konfliktów zbrojnych czy klęsk żywiołowych.

Pojemniki na odzież Polskiego Czerwonego Krzyża są jednym ze sposobów pomocy, stoją w 16 polskich województwach, już od lat ‘90. Niewiele osób wie, że można wrzucać do nich także maskotki, pościel i buty. Ideą akcji jest pomoc najuboższym, jak i wsparcie krajowej ekologii, utrzymując czystość w miastach i wsiach. Koncept PCK jest coraz częściej podważany, uważa się, że pomoc nie jest celem organizacji, a wręcz na całej inicjatywie zarabia. Jak to wygląda naprawdę?

Pomoc przede wszystkim

Rzeczywiście, organizacja sprzedaje część ubrań i innych tekstyliów, jednak zysk ze sprzedaży trafia do osób, które potrzebują pomocy. Zebrana kwota zostaje w 100% rozdysponowana między celami statutowymi, obsługą projektów pomocowych oraz edukacyjnych (np. kampania walki z głodem).

Duża część ubrań trafiających do koszy nie nadaje się do noszenia, jest brudna i zniszczona. Trafiają wtedy do specjalistów zajmujących się recyklingiem. Tam o ich dalszej drodze decydują firmy, większość rzeczy przeznacza się na cele przemysłowe (np. przerabia na czyściwo), a część trafia do sprzedaży w second handach.

Podsumowując, wrzucone do koszy ubrania, czy inne tekstylia mogą zostać sprzedane przez PCK, jednak zyski ze sprzedaży zostaną przeznaczone na pomoc potrzebującym w Waszych okolicach. Wrzucając odzież do pojemnika, pomagamy również planecie. Ubranie, które trafi bezpośrednio na wysypisko, będzie się rozkładać, tym samym zanieczyszczając środowisko.