Łódź EXPO 2024 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Portal UMŁ AIPH

EXPO 2029 ŁÓDŹ POLSKA

Samochody elektryczne: nowa norma czy chwilowy trend?

Co przyniosą zmiany na rynku motoryzacyjnym?

We wrześniu 2018 roku doszło do pierwszego w historii szczytu poświęconego pojazdom elektrycznym. W brytyjskim Birmingham spotkali się branżowi specjaliści, konstruktorzy i naukowcy, aby dzielić się doświadczeniami związanymi z produkcją, sprzedażą i użytkowaniem samochodów elektrycznych. Coraz więcej państw zgłasza gotowość do wycofania z użycia aut napędzanych benzyną, ropą czy gazem jeszcze przed rokiem 2040. Wygląda na to, że samochody elektryczne to nieunikniona przyszłość.

Do głównych zalet samochodowych elektrycznych zalicza się:

Brak zanieczyszczenia powietrza – samochody elektryczne nie posiadają silnika spalinowego, więc nie emitują spalin do atmosfery.

Niski poziom hałasu – napęd elektryczny jest niezwykle cichy.

Oszczędność naturalnych surowców – przewiduje się, że złoża paliw kopalnych wyczerpią się w przeciągu następnych dziesięcioleci, więc konieczny jest zwrot w kierunku odnawialnych źródeł energii.

Walka z globalnym ociepleniem – samochody elektryczne przyczyniają się do redukcji zagrożeń wynikających ze zmian klimatycznych.

Sprzyjająca polityka państw – w wielu krajach obywatele decydujący się na zakup elektrycznego samochodu mogą liczyć na ulgi podatkowe.

Nie należy jednak zapominać, co jest źródłem energii tego typu samochodów. Prąd, z którego korzystają, powstaje głównie z najpopularniejszego paliwa kopalnianego – węgla, przez co emisja gazów cieplarnianych może nie ulec znaczącej redukcji, na co liczą zwolennicy samochodów elektrycznych. Bez istotnych zmian w polityce energetycznej na świecie, elektryfikacja transportu publicznego nie przyniesie znaczących zmian w ochronie środowiska naturalnego.