Łódź EXPO 2024 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Portal UMŁ AIPH

EXPO 2029 ŁÓDŹ POLSKA

Parki kieszonkowe są odpowiedzią na brak zieleni w gęstej zabudowie miast.

W przestrzeniach wysoko zurbanizowanych, znalezienie miejsca dla zieleni jest trudnym zadaniem. Bez gruntownej przebudowy, stworzenie nowego parku w centrum miasta jest zazwyczaj niemożliwe. Jednocześnie narastają problemy związane z gwałtownym rozwojem miast, jak wysoki poziom nagrzania latem czy poziom stresu mieszkańców. Parki nadal są odpowiedzią na potrzeby rosnących metropolii; mogą jednak pojawiać się w wersji… mini!

Określenie park kieszonkowy (ang. „pocket park”) staje się coraz bardziej popularne. Czym charakteryzuje się taki park? Przede wszystkim niewielkimi rozmiarami. Przyjmuje się, że teren parku nie powinien przekraczać 5000 metrów kwadratowych. Drugim ważnym aspektem jest umiejscowienie: parki kieszonkowe pojawiają się zwykle w przestrzeniach zaniedbanych, które nie przynoszą mieszkańcom pożytku. Mogą to być uliczki pomiędzy zabudowaniami, skwery przy ruchliwym skrzyżowaniu, zapomniane podwórka blokowisk. Najważniejsze, żeby zmieniły się w miejsca, w których mieszkańcy chcą spędzać czas. Rewitalizacja takiej przestrzeni zakłada więc wprowadzenie drzew, krzewów i kwiatów, jak również zapewnienie miejsc do siedzenia. Częstym elementem są również atrakcje dla dzieci.

Funkcja parku kieszonkowego pozostaje kwestią inwencji twórczej projektantów. Park może być miejscem na małą siłownię pod gołym niebem lub miejscem wystaw artystycznych. Zdarza się, że służą one zachowaniu lokalnych gatunków zwierząt i owadów. Przede wszystkim jednak sprawiają, że miasto staje się bardziej przyjazne i estetyczne.