Łódź EXPO 2024 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Portal UMŁ AIPH

EXPO 2029 ŁÓDŹ POLSKA

Architektura ekologiczna i jej wpływ na otoczenie

Rozwój technologii prowadzi do coraz większego zużycia energii, a zwiększenie ilości środków transportu w miastach z kolei do pogorszenia jakości powietrza w związku z emisją spalin. W odpowiedzi na potrzeby środowiska powstała architektura ekologiczna, a więc taka, która uwzględnia budownictwo zintegrowane z przyrodą, zwane również budownictwem zrównoważonym.

W architekturze ekologicznej bardzo ważny aspekt stanowi projektowanie budynków według projektów stawiających na piedestale środowisko naturalne. Zrównoważony rozwój miast zakłada już na etapie projektowym jak największą integralność ze środowiskiem, poprzez właściwą eksploatację, oszczędne gospodarowanie surowcami, czy prace konstrukcyjne z udziałem materiałów nieuciążliwych dla ekosfery.

Budownictwo ekologiczne zapewnia mniejszą emisję ciepła do atmosfery i obniża koszty eksploatacji. Najczęściej wykorzystywane są w nim surowce odnawialne, wobec czego chronione są zasoby naturalne, co przyczynia się także do zwiększenia świadomości ekologicznej wśród mieszkańców miast. Zielona architektura staje się coraz bardziej popularna również ze względu na jej estetykę - wkomponowanie roślinności w tradycyjne schematy budowlane nie tylko wpływa na poprawę środowiska, ale też staje się przyjemne dla oka. Ideą ekologicznej architektury jest zatarcie granicy między naturą a miastem, powrót do prostych surowców i maksymalna oszczędność energii.