Łódź EXPO 2024 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Portal UMŁ AIPH

EXPO 2029 ŁÓDŹ POLSKA

Tania ekologiczna energia – czy to możliwe?

Tania ekologiczna energia – czy to możliwe?

Bieżący problem smogu, susze, pożary w lasach i brak wody pitnej, a wreszcie – kryzys klimatyczny. Na pewno w ostatnim czasie spotkaliście się z tymi hasłami, czy to w mediach, czy rozmawiając z bliskimi, którym nieobce są idee ekologiczne. Gazy cieplarniane przyczyniają się do globalnego ocieplenia, a tzw. ślad węglowy zostawia po sobie każdy człowiek. Ślad przeciętnego Polaka to 8 ton dwutlenku węgla rocznie, za światowy cel uznano wartość 2 ton. Na liczbę ma wpływ m.in. rodzaj ogrzewania domu, środek transportu czy dieta. Coraz częściej mówi się o równoważonym korzystaniu z przyrody w celu sprostania wyzwaniom społeczno-środowiskowym. Jednym z rozwiązań, mającym pomóc w redukcji szkodliwych substancji w powietrzu, tym samym wpływających na zdrowie, ma być biomasa – znana od dawna, jednak jej potencjał nadal nie został wykorzystany.

Biomasa jako źródło energii

O biomasie w ostatnich latach mówi się w kontekście paliwa innowacyjnego, które ma zrewolucjonizować polską gospodarkę energetyczną. Istnieją już mechanizmy wykorzystujące odnawialne źródła energii – panele słoneczne czy wiatraki, jednak koszt inwestycji w nowe technologie nadal jest duży, a zwrot następuje dopiero po minimum kilku latach. Natomiast biomasa jest produktem pozostałym po innych surowcach, stanowią ją np. odchody zwierząt, drewno odpadowe, proso rózgowe. Jadąc autem, rozglądając się po okolicznych polach, możecie zobaczyć mnóstwo zwiniętej słomy leżącej na ziemi, to przykład biomasy.

Eko alternatywa

Energia dostarczana jest poprzez spalanie, biomasa zawiera znacznie mniej szkodliwych substancji niż paliwa kopalne. Aktualnie wykorzystuje się ją głównie do wytwarzania energii cieplnej, jednak coraz częściej mówi się o niej w kontekście produkcji energii elektrycznej. W Polsce znajduje się kilka jednostek, w których kotły opalane są wyłącznie biomasą, największy z nich znajduje się w Elektrowni w Połańcu.

Biomasę można nazwać produktem ekologicznym, stworzonym przede wszystkim z pozostałości (głównie z przemysłu rolnego). To kolejne już naturalne źródło energii odnawialnej, będące wynikiem adaptacji do zmian klimatu, które w dodatku nie wymaga ogromnych nakładów finansowych, a jego pozyskanie jest łatwiejsze niż wydobywanie innych złóż. W biomasie zauważyć można ogromny potencjał, który odpowiednio wykorzystany przyniesie zysk finansowy i ekologiczny.