Łódź EXPO 2024 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Portal UMŁ AIPH

EXPO 2029 ŁÓDŹ POLSKA

Klimat

Polska charakteryzuje się klimatem przejściowym, gdzie ścierają się dwie dominujące strefy klimatyczne: morski i kontynentalny. Przez to pogoda w kraju jest bardzo zależna od topografii, z bardzo chłodnym i deszczowym klimatem na południu oraz łagodniejszym na północy. Średnia roczna temperatura w kraju waha się pomiędzy 5 a 9 stopni Celsjusza. Łódź, położona w sercu Polski, charakteryzuje się umiarkowanym klimatem, typowym dla polskich nizin.

Fauna i flora

Lasy zajmują niecałe 30% powierzchni kraju. Łódź, podobnie jak cała Polska, zmaga się ze zmianami środowiska spowodowanymi działalnością człowieka, jednakże wyróżniają ją bardzo dokładne badania lokalnego zróżnicowania roślin. Na przekór gwałtownemu rozwojowi miasta w XIX wieku i postępującej urbanizacji, w Łodzi można znaleźć aż 71,8% gatunków roślin typowych dla centralnej Polski, w tym 27 gatunków zagrożonych wyginięciem. Dwa rezerwaty przyrody w obrębie miasta – Las Łagiewnicki i Polesie Konstantynowskie – stanowią obszar ochronny dla miejscowej fauny. Około 9,2% miasta to obszar objęty ochroną.

Czas dla zieleni

Zarówno klimat, jak i okres wegetatywny flory wpłynęły na wybór terminu, w którym odbędzie się zielone EXPO. Za wyborem okresu pomiędzy wiosną i jesienią przemawiał również fakt, że jest to czas wakacji dla dzieci i szkolnej młodzieży, jak również szczyt sezonu turystycznego w Polsce. Wtedy odbywa się najwięcej festiwali i imprez pod gołym niebem. EXPO w Łodzi wpisze się w ten czas zabawy, radości i czerpania z życia garściami!