Łódź EXPO 2024 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Portal UMŁ AIPH

EXPO 2029 ŁÓDŹ POLSKA

Poznaj polską przyrodę!

Polska rozciąga się pomiędzy zróżnicowanymi biologicznie środowiskami przyrodniczymi. Od morza aż do gór, lasy zajmują niemal 30% terytorium, co stawia Polskę w europejskiej czołówce zalesienia. Zdecydowana większość to lasy państwowe.

Parki narodowe

W celu ochrony przyrody, na terenie całego kraju tworzy się parki narodowe. Obecnie jest ich w Polsce 23, z czego 9 z nich zostało uznane za Światowe Rezerwaty Biosfery. Są to: Babiogórski Park Narodowy, Białowieski Park Narodowy, Bieszczadzki Park Narodowy, Kampinoski Park Narodowy, Karkonoski Park Narodowy, Park Narodowy „Bory Tucholskie”, Poleski Park Narodowy, Słowiński Park Narodowy oraz Tatrzański Park Narodowy. Za wyjątkiem Narwiańskiego Parku Narodowego i Parku Narodowego Ujście Warty, parki mają charakter leśny. Ochroną ścisłą, wykluczającą jakąkolwiek ingerencję człowieka, objęto 21% ogólnej powierzchni parków. Rocznie odwiedza je około 11 milionów gości.

Gatunki chronione

Gęste zalesienie kraju sprawia, że w Polsce jest wiele gatunków zwierząt objętych ochroną. Wśród ssaków najbardziej znane to wilk, ryś, niedźwiedź brunatny, foka szara i żubr. Liczna jest również grupa ptaków – pod ochroną znajdują się m.in. szlachar, bocian czarny, orlik grubodzioby, orzeł przedni, sokół wędrowny, cietrzew, puchacz, kania czarna i ruda. Na liście znajdują się również owady takie jak chrząszcz zagłębek bruzdkowany i ważka iglica mała. Pełen rejestr gatunków zagrożonych zawiera Polska Czerwona Księga Zwierząt.

Zieleń miejska

Polskie miasta coraz więcej inwestują w obszary zieleni. Takie decyzje mają nie tylko podłoże ekonomiczne, lecz również związane są z troską o podniesienie jakości życia mieszkańców. W ostatnich latach mogliśmy zaobserwować wzrost ekologicznych inicjatyw w takich miastach jak Warszawa, Łódź, Kraków, Poznań, Gdynia i Toruń.