Łódź EXPO 2024 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Portal UMŁ AIPH

EXPO 2029 ŁÓDŹ POLSKA

Artykuł

DCIM\100MEDIA

Zielone Szlaki – Szlak Doliny Sokołówki

Wielokrotnie podkreślaliśmy, że EXPO 2024 to nie tylko sam teren Wystawy i jednym z jego celów jest zwiększenie ilości i poprawa jakości zieleni oraz terenów rekreacyjnych w Łodzi.

Chcemy utworzyć szlak zwiedzania łódzkich parków i innych przestrzeni, (tzw. Zielone Szlaki), który będzie rekomendowany jako szlak turystyczny dla mieszkańców jak i odwiedzających miasto, także po zakończeniu Wystawy. Jednym z jego elementów ma być Szlak Doliny Sokołówki, nad którego utworzeniem niedawno rozpoczęliśmy prace.  Będzie to zielony korytarz komunikujący Las Łagiewnicki z trasami rowerowymi przy alei Włókniarzy i przebiegający wzdłuż rzeki Sokołówki przez trzy tereny zieleni urządzonej zlokalizowane w dolinie rzecznej: Park nad Sokołówką, Park im. Mickiewicza i Staw Wasiaka. Nasz projekt zakłada nie tylko utworzenie turystycznego szlaku ale i rewaloryzację terenów przez które będzie przebiegać. Chcemy aby te tereny były bardziej funkcjonalnie i służyły mieszkańcom na długie lata.

Jesteśmy obecnie na początku prac projektowych. Tworzymy koncepcję, a więc konkretny plan tego, co w przyszłych latach może powstać w otoczeniu rzeki Sokołówki.

W ramach prac nad koncepcją przeprowadziliśmy już pierwszą turę konsultacji z mieszkańcami, a ich kolejna część już niebawem, oczywiście z uwagi na obecną sytuację, za pośrednictwem internetowych platform. Informacje o terminach będzie można znaleźć na naszych stronach internetowych i na profilu na Facebooku: EXPO 2024 Łódź Polska. Natomiast jeśli już teraz nasuwają się pytania, pomysły i uwagi dotyczące projektu, prosimy o wiadomość na adres: dolinasokolowki@gmail.com.

Projekt koncepcyjny szlaku Doliny Sokołówki będzie stanowił wkład do wniosku o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej.

wróć do aktualności