Łódź EXPO 2024 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Portal UMŁ AIPH

EXPO 2029 ŁÓDŹ POLSKA

CZYM HORTICULTURAL EXPO RÓŻNI SIĘ OD INNYCH WYSTAW?

Z biegiem lat Biuro Wystaw Światowych (BIE) przekonało się, że tematyka poruszana podczas EXPO jest niezwykle szeroka. Ten fakt oraz niezwykłe zainteresowanie organizacją wystaw sprawiły, że potrzebny był nowy system klasyfikacji. W ten sposób zostało wyodrębnionych kilka typów EXPO.

World EXPO

Światowe EXPO nie mają ograniczeń, jeśli chodzi o rozmiar przedsięwzięcia. Temat przewodni powinien być jak najbardziej uniwersalny, a wystawa trwa do 6 miesięcy. Państwa uczestniczące w EXPO zazwyczaj budują własne pawilony na terenie wyznaczonym przez kraj gospodarzy.

International EXPO

Międzynarodowa Wystawa EXPO (czasami nazywana Specjalistycznym lub Małym EXPO) ma wyznaczony bardzo konkretny temat, którym jest zazwyczaj jedno z wielkich wyzwań, przed jakimi stoi ludzkość. Jego obszar ogranicza się do 25 ha. Wystawa trwa do 3 miesięcy.

Horticultural EXPO

Tak zwane Zielone EXPO lub EXPO Ogrodnicze jest organizowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Ogrodniczych (AIPH) we współpracy z BIE . Tematyka skupia się na wszystkich aspektach związanych m.in. z zielenią w miastach, ekologią, agrokulturą i ogrodnictwem. Obszar wystawy musi mieć minimum 50 ha. Horticultural EXPO typu A1, czyli te najbardziej prestiżowe, odbywają się co 2 lata i trwają od 3 do 6 miesięcy.

Zielone EXPO dzieli się na kilka typów:

  • A1 (World Large Horticultural Exhibition) – trwa 3-6 miesięcy, wymaga powierzchni min. 50ha oraz akceptacji BIE
  • A2 (International Horticultural Exhibition) – 8-20 dni, min. 15 tys. m2
  • B1 (Horticultural Exhibitions with International Participation) 3-6 miesięcy, min. 25 ha
  • B2 (Horticultural Exhibitions with International Participation) – 8-20 dni, min. 6 tys. m2
  • A2/B1 (Horticultural Exhibition with International Participation) – 3-6 miesięcy, min. 25 ha
  • C (International Horticultural Show) – 5-20 dni
  • D (International Horticultural Trade Exhibition) – wystawa biznesowa