Łódź EXPO 2024 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Portal UMŁ AIPH

EXPO 2029 ŁÓDŹ POLSKA

Jaka jest rola i przydatność kompostu w miastach?

Wszyscy mieszkańcy miast, zarówno mniejszych, jak i tych dużych, produkują odpady organiczne, które mogą być używane jako naturalny kompost. Szacuje się, że około 70% wszystkich odpadów produkowanych przez ludzi w gospodarstwach domowych stanowią odpady biodegradowalne. W dobie popularyzacji idei „zero waste” miasta coraz częściej udostępniają swoim mieszkańcom otwarte kompostowniki, a więc miejsca, w których każdy mieszkaniec może zostawić produkowane przez siebie odpady kuchenne, takie jak resztki żywności czy obierki warzyw i owoców.

Kompost stanowi naturalny nawóz organiczny, który może być wykorzystywany zarówno w gospodarstwie domowym, jak i w przestrzeni miejskiej, a także doskonałe i naturalne źródło użyźniania gleby. Podnoszenie świadomości mieszkańców na temat możliwości wykorzystania naturalnych odpadów ma na celu naukę prawidłowego gospodarowania odpadami biodegradowalnymi, promowanie proekologicznych postaw i zwiększenie wiedzy w kwestii wtórnego wykorzystywania odpadów.  

Coraz częstszą praktyką stosowaną przez miasta jest publikowanie ogólnodostępnych map, na których znaleźć można miejsca, w których znajdują się otwarte kompostowniki. Każdy chętny mieszkaniec może skorzystać z nich nieodpłatnie, a kompostowniki użyczane są na podstawie złożonych wniosków i zawiązanej umowy. Do kompostownika trafiać mogą odpady, takie jak: skoszona trawa, przekwitłe kwiaty, gałązki, liście, papier niezadrukowany, siano, słoma, fusy i resztki jedzenia (owoców, warzyw, skorupek jaj).