Łódź EXPO 2024 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Portal UMŁ AIPH

EXPO 2029 ŁÓDŹ POLSKA

Czym są miejskie wyspy ciepła i jak zieleń pomaga się z nimi uporać?

Miejskie wyspy ciepła to zjawisko, które dotyczy już niemal każdej większej aglomeracji. Polega ono na wzroście temperatury odczuwanej w przestrzeni miejskiej i jej obniżeniu poza granicami miasta lub nawet już na jego obrzeżach. Skala zjawiska jest coraz bardziej widoczna, a w niektórych większych miastach da się odczuć różnicę temperatury sięgającą nawet 10 stopni Celsjusza.

Żyjemy w dobie rozwoju technologii, cyfryzacji i rozkwitu miejskich aglomeracji. Niestety rozwój ten jest bardzo często okupowany coraz większym ubytkiem terenów zielonych, okrawaniem parków, zabudową okolic torowisk i wycinką drzew. Wielkomiejska zabudowa, która korzysta z materiałów takich jak żelbet, asfalt czy beton staje się powodem nagromadzenia ciepła w ciągu dnia przez budynki i ulice. Ze względu brak wystarczającej ilości terenów zielonych, ciepło to nie znajduje ujścia. W związku z tym proces naturalnej wymiany temperatur między atmosferą a ziemią staje się zaburzony i dochodzi do powstawania miejskich wysp ciepła.

Niezwykle istotna w walce z tym zjawiskiem jest zieleń. Duża ilość drzew sprawia, że naturalna przemiana wody w gaz chłodzi powietrze, minimalizując zjawisko miejskich wysp ciepła. Im mniej terenów zielonych znajduje się w mieście, tym większe szanse na podwyższenie temperatury, które staje się odczuwalne szczególnie w miesiącach letnich, niejednokrotnie stanowiąc zagrożenie dla ludzkiego życia i zdrowia. Efekt wyspy ciepła powoduje również znaczne zwiększenie zanieczyszczeń powietrza.