Łódź EXPO 2024 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Portal UMŁ AIPH

EXPO 2029 ŁÓDŹ POLSKA

Jak duży wpływ na zdrowie psychiczne człowieka ma socjoogrodnictwo?

Historia hortiterapii sięga czasów starożytnych. Już wtedy powszechnie znane było dobroczynne oddziaływanie ogrodów na zdrowie i psychikę ludzką. Hortiterapia polega bowiem na wykorzystywaniu roślinności i prac ogrodniczych w walce z chorobami psychicznymi, niepełnosprawnościami, a także w przypadku rekonwalescencji po przebytych urazach, udarach lub chorobach przewlekłych. Obcowanie z przyrodą, a także skupienie uwagi na czynnościach związanych z pielęgnowaniem ogrodu, w terapii stałej pozwalają pacjentom na szybszy powrót do zdrowia. Hortiterapię stosuje się ponadto w ośrodkach zwalczania uzależnień, zakładach poprawczych i zamkniętych.

Terapia ogrodowa wykorzystuje nie tylko wiedzę z zakresu medycyny, ogrodnictwa i ziołolecznictwa, ale również skupia się na oddziaływaniu na wszystkie zmysły człowieka. Wyróżnia się kilka rodzajów ogrodów hortiterapeutycznych. Osoby zainteresowane ogrodolecznictwem mają do wyboru ogrody relaksacyjne, sensoryczne, edukacyjne bądź ogrody zmysłów.

Ogrodolecznictwo skierowane jest zarówno do osób starszych, jak i młodych. Ogrody terapeutyczne znaleźć można przy sanatoriach, placówkach edukacyjnych, szpitalach, domach spokojnej starości, a nawet przy niektórych osiedlach mieszkalnych. Liczne badania potwierdziły pozytywny wpływ hortiterapii na zdrowie psychiczne korzystających z terapii, a także jej pozytywny wpływ na procesy rehabilitacyjne i socjalne.